Novas

Luns, 13 de outubro de 2014

O Grupo Municipal Popular presenta unha emenda de adición con actuacións que considera que non deben atrasarse máis tempo, aínda que dará o seu apoio á moción presentada polo BNG

O PP propón que o plan de investimentos do alcalde incorpore actuacións prioritarias para a cidade, todas elas aprobadas pola Corporación

Julia Rodríguez sostén que non atender estas necesidades dos cidadáns respondería a unha estratexia electoralista por parte do Goberno local

O Grupo Municipal do PP presentará unha emenda de adición no Pleno desta tarde na que propoñerán que o plan de investimentos presentado polo alcalde incorpore actuacións prioritarias para a cidade, todas elas aprobadas pola Corporación en sesións anteriores. O PP votará a favor da moción do BNG con independencia de que acepten ou non a emenda dos populares, non sen cuestionar algunhas das intervencións propostas.

A portavoz do PP, Julia Rodríguez, critica decisións como a de substituír as farolas do Parque dous Condes ou cambiar toda a iluminación existente cando existen zonas da cidade nas que se veñen demandando a intervención municipal. O mesmo ocorre con outras actuacións importantes para a cidade que, pese a que o Pleno apoiounas, tampouco se inclúen no proxecto de investimentos, como a limpeza da lagoa, a ponte vella ou a muralla, entre outras.

Proposta do PP

En concreto, en relación cos pasos elevados, o PP propón incluír nos investimentos financeiramente sostibles a eliminación de barreiras arquitectónicas naqueles viais nos que non existen atendendo ao informe realizado con este fin.

Sobre o campo da feira, os populares demandan que se inclúan as actuacións necesarias sobre as cubertas das naves que se atopan rotas ou deterioradas e necesitan ser reparadas, tal e como xa denunciou o PP en numerosas ocasións. O plan do Concello contempla o pintado da nave, pero non se fai referencia á súa reparación.

O PP cuestiona ademais a actuación que o Goberno local proxecta no Parque dos Condes, polo que se propón considerar outras fórmulas de mellora da iluminación coa reparación e reposición das luminarias avariadas ou rotas, así como a substitución por luminarias tipo led para a redución do consumo. A portavoz do PP, Julia Rodríguez, demanda que a diferenza que resulte do orzamento se destine a reparar o alumado público noutros puntos da cidade, nos que se producen cortes reiterados, así como a súa mellora e modernización na procura dunha maior eficiencia enerxética.

En canto ás infraestruturas viarias, o Grupo Municipal do PP defende que se lle dea cumprimento aos acordos plenarios relacionados con melloras que aínda non foron atendidas. O PP precisa que, se estas propostas non son coincidentes coa contía do investimento previsto por parte do Goberno local, se eleve ata o límite da capacidade de financiamento dispoñible.

Julia Rodríguez considera que non atender estas necesidades dos cidadáns, que en todos os casos contan co respaldo da Corporación, respondería a unha estratexia electoralista por parte do Goberno local que os cidadáns de Monforte non se merecen.

Novas

Redes Sociais