Novas

Xoves, 24 de marzo de 2016

Os populares urxen que se interveña no Camiño Real a Seoane, a Rúa Santa Clara, a Rúa Cobas ou a Rúa Juan Montes, entre outras

O Grupo Municipal do PP demanda ao Concello a mellora do asfaltado de viais urbanos que se atopan en mal estado

Julia Rodríguez propón elaborar un plan de actuacións sobre os viais da cidade que necesiten ser acondicionados

O Grupo Municipal do PP presentou unha moción para o seu debate no próximo Pleno na que demandan ao Concello a mellora do asfaltado daqueles viais urbanos que se atopan en mal estado. En concreto, solicita que, previos os trámites oportunos, se proceda a elaborar un plan de actuacións sobre os viais da cidade no que se inclúan diferentes rutas, entre elas o acceso á pasarela dende a Rúa Santa Clara e aquelas que necesiten dunha actuación urxente a fin de proceder ao seu acondicionamento e mellora -en función do seu estado- que permita deixalas en condicións óptimas para o uso que lles é propio.

Os populares explican que recibiron queixas de veciños e usuarios de numerosas rúas de Monforte, entre as que se atopa o Camiño Real a Seoane, a Rúa Santa Clara, a Rúa Cobas, ou a Rúa Juan Montes, entre outras, debido ao mal estado no que se atopan os seus asfaltados con numerosas fochas ou un desgastar moi acentuado que non se corresponde co estado de mantemento mínimo que debe presentar unha rúa en plena zona urbana.

O PP pon como exemplo concreto o caso do Camiño Real, vía de acceso aos dous centros educativos, -o Colexio Infanta Elena e a Unidade de Acción Formativa dá Xunta de Galicia-, e o caso da Rúa Santa Clara, vía de saída e entrada de usuarios do Colexio Novo, o Conservatorio municipal, ou o Hospital Comarcal.

Necesidade de actuacións urxentes

Os populares comentáronlle recentemente ao alcalde a necesidade de acometer o arranxo da Rúa Camiño Real e Rúa Cobas, ao que respondeu que o fará, pero sosteñen que existen outras rúas que o rexedor non considera e que necesitan dunha actuación urxente. As rúas Juan Montes e Santa Clara presentan un estado de desgaste que fai que precisen dunha mellora urxente do seu asfaltado. No caso da Rúa Santa Clara -en tanto non se acomete unha actuación total sobre o seu pavimento- urxe, segundo o PP, correxir o desnivel que se produce na zona onde cambian os pavimentos, nas inmediaciones das Clarisas.

A portavoz do PP, Julia Rodríguez, explica que na mesma rúa urxe acondicionar a zona de acceso entre a pasarela do Malecón e a Rúa Santa Clara, por ser unha zona moi transitada, que en época de choivas non reúne condicións apropiadas para o tránsito dos peatóns que fan uso dela.

Novas

Redes Sociais