Novas

Martes, 10 de outubro de 2017

Os populares presentan unha moción para o próximo Pleno ante o acoso constante que sofren os axentes coa finalidade de impedir o lexítimo exercicio das súas funcións

O PP de Monforte pide un acordo da Corporación para apoiar e respaldar ás forzas e corpos de seguridade do Estado como garantes do Estado de Dereito

Julia Rodríguez esgrime que os homes e mulleres que integran estes Corpos están comprometidos coa seguridade de España e dos españois, e dedican as súas vidas a salvagardar a convivencia, a seguridade e a tranquilidade dos seus concidadáns, merecendo por iso o agarimo, a admiración e o respecto do conxunto da sociedade española

O Grupo Municipal do PP de Monforte pedirá no próximo Pleno o apoio da Corporación para apoiar e respaldar ás forzas e corpos de seguridade do Estado como garantes do Estado de Dereito.

Para iso piden que o Concello manifeste:

1. A súa adhesión ao contido do discurso formulado o pasado día 3 de outubro polo Xefe do Estado no que demanda o cumprimento da orde constitucional, o normal funcionamento das institucións, a vixencia do Estado de Dereito e o autogoberno de Cataluña, baseado na Constitución e no seu Estatuto de Autonomía.

2. O seu apoio e respaldo incondicional á Policía Nacional e a Garda Civil na súa labor de defensa e protección dos dereitos e liberdades de todos os cidadáns e, especialmente, e desde a legalidade constitucional, da soberanía nacional, o Estado de Dereito, a democracia e a convivencia entre os españois.

3. A súa condena ao acoso sistemático ao que os seus membros están sendo sometidos mediante actos violentos, independentemente da ideoloxía en que se amparen, así como calquera tipo de acción ou declaración que xustifique, ampare ou minusvalore devanditos actos, rexeitando en consecuencia toda conduta antidemocrática que atente contra a convivencia en paz e liberdade e que trate de socavar os fundamentos da nosa democracia.

Ademais, insta ao conxunto das Institucións españolas a:

4. Utilizar con determinación e firmeza, así como desde a proporcionalidade e oportunidade, todos os mecanismos que, en defensa da soberanía do pobo español e do interese xeral de España, lle atribúen a Constitución e as Leis.

5. Actuar, coas ferramentas do Estado de Dereito, contra as iniciativas que pretendan, desde a ilegalidade e contra a vontade democrática do conxunto do pobo español, conculcar o noso marco constitucional e a unidade de España.

Finalmente piden que se acorde trasladar esta petición ao Presidente e á Vicepresidenta do Goberno de España, aos Ministros de Xustiza e de Interior do Goberno de España, aos Portavoces dos Grupos Parlamentarios do Congreso e do Senado, aos Portavoces dos Grupos Parlamentarios da Cámara autonómica, e á Xunta de Goberno da FEMP.

España, un dos países máis seguros do mundo

Os populares presentan esta moción posto que o pasado día 20 de setembro, data na que se ordenou por parte do Xulgado de Instrución nº 13 de Barcelona a práctica de dilixencias de entrada e rexistro en distintas consellerías e organismos técnicos da Generalitat de Cataluña, e ata o domingo 1 de outubro, día en que se tratou de celebrar o referendo ilegal prohibido polo Tribunal Constitucional, as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado foron obxecto dun acoso constante coa finalidade de impedir aos seus axentes o lexítimo exercicio das súas funcións.

Desde o PP esgrimen que os homes e mulleres que integran estes Corpos están comprometidos coa seguridade de España e dos españois, e dedican as súas vidas a salvagardar a convivencia, a seguridade e a tranquilidade dos seus concidadáns, merecendo por iso o agarimo, a admiración e o respecto do conxunto da sociedade española. É por esta e por outras moitas razóns polas que a Policía Nacional e a Garda Civil son as dúas institucións públicas que máis confianza xeran segundo figura no barómetro do CIS do ano 2015, pois grazas ao seu servizo diario estamos conseguindo que España sexa na actualidade uno dos países máis seguros do mundo.

Novas

Redes Sociais