Novas

Venres, 25 de outubro de 2013

O Grupo Municipal Popular demanda que o Concello explique cales son as rúas sen luz nas que se reduciu o consumo eléctrico e cales nas que existen avarías

O PP esixirá de novo ao Goberno local que a iluminación pública garanta a seguridade viaria e cidadá

Julia Rodríguez cre que as medidas adoptadas "non se axustan a criterios racionais nin equitativos, podendo ata dar lugar a situacións de inseguridade cidadá"

O Grupo Municipal do PP de Monforte presentará novamente unha moción para o seu debate no próximo Pleno do mes de novembro na que esixirán ao Goberno local que a iluminación pública garanta a seguridade viaria e cidadá. O PP faise eco de diferentes informacións publicadas nos medios de comunicación, así como das queixas manifestadas por numerosos veciños da cidade nas que se advirte da existencia de numerosas rúas e lugares que durante a noite non ten servizo ou leste é deficitario.

Esta moción responde a unha reiteración de iniciativas anteriores ante a falta de solucións claras por parte do Concello nas que o PP aposta por unha redución "ponderada" da iluminación de cara a evitar a inseguridade cidadá que se pode derivar da ausencia total de iluminación en horario nocturno.

"Vemos que as queixas en relación coa luz pública cada vez son maiores, tanto na cidade como nas parroquias e o certo é que non sabemos si este feito está relacionado en todos os casos coa redución do consumo eléctrico ou co estado da rede e o aumento de avarías", explica a portavoz do PP, Julia Rodríguez.

Compromiso do plan de axuste

Os populares insistirán na necesidade de que as medidas dirixidas á redución do consumo eléctrico se adopten atendendo a criterios de eficiencia enerxética, igualdade e racionalidade evitando que, en ningún caso, existan rúas ou barrios que en horario nocturno carezan da mínima iluminación pública. O PP recorda o compromiso recollido no plan de axuste municipal no que se inclúe a posta en marcha de medidas de eficiencia enerxética que suporían un aforro anual de 60.000 euros para as arcas públicas.

Julia Rodríguez considera que as medidas que se adoptaron desde a aprobación do plan "non se axustan a criterios racionais, nin equitativos, podendo ata dar lugar a situacións de inseguridade cidadá". Un feito ao que hai que engadir a existencia de numerosas avarías en rúas e barrios da zona urbana e tamén nas parroquias con exemplos nos que se apagan a totalidade das farolas do alumeado público durante a noite.

"Cada vez son máis numerosas as queixas que recibimos nas que advirten deste tipo de situacións", engade a portavoz popular.

Os populares instarán ademais ao Goberno local a que solicite as axudas que outras administracións ofrecen para mellorar o estado da rede e avanzar na redución das avarías "que cada vez parecen máis frecuentes en Monforte e das que pouco se informa aos cidadáns".

Novas

Redes Sociais