Katherinie Varela no mitin de fin de campaña 28M

Pleno de febreiro de 2023

Mocións, preguntas e rogos do pleno do 27 de febreiro de 2023

https://ppdemonforte.com/wp-content/uploads/2023/06/Rogos-febrero.pdf
Que servizo ofrece o Concello a través da aula Cemit na actualidade?
Resposta a Sra. Gloria Mª Prada di que é verdade que on se pode modificar do horario da aula Cemit e o programa Sea quén ten que modificar este horario, non teñen coñecemento, funcionan coa aula Cemit a través da páxina web do Concello.
Sempre tivo moita aceptación. Agora mesmo celebrouse un novo convenio e agora van incluir unha serie de material que veña nestes días.
https://ppdemonforte.com/wp-content/uploads/2023/06/preguntas-pleno-Febrero.pdf
En que situación se atopa actualmente o arranxo integral anunciado polo Ministerio de 15 millóns de euros no tramo da zona sur da provincia de Lugo da N-120?
Resposta o Sr. Alcalde que el non é do Ministerio de Transportes, non pode dar eses datos que non os ten.
https://ppdemonforte.com/wp-content/uploads/2023/06/Mocion-conexions-ferroviarias.pdf
MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR PARA INSTAR AO GOBERNO CENTRAL A REPOSICIÓN DAS CONEXIÓNS DE MEDIA DISTANCIA, SEN REPOÑER TRALA PANDEMIA, E QUE AFECTAN A MONFORTE DE LEMOS
https://ppdemonforte.com/wp-content/uploads/2023/06/Mocion-Campo-da-Feira.pdf
MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR PARA CREACIÓN DUN PLAN DE REHABILITACIÓN DO CAMPO DA FEIRA E O ARRANXO INMEDIATO DO FIRME
Arquivos presentados ao pleno

Escoita á nosa representante, Katy Varela, no minuto 36:53