Captura do vídeo Primeira Persoa

A nosa candidata, Katherinie Varela Fernández, preséntase nesta entrevista en primeira persoa a todos os futuros votantes.