Katherinie Varela no mitin de fin de campaña 28M

Pleno do 27 de marzo de 2023

Orde do día: Convocatoria e Orde do Día

Visualizar:

Web do concello coa información: https://www.monfortedelemos.es/gl/plenos/2023/ordinario-marzo-gl