Katherinie Varela no mitin de fin de campaña 28M

Pleno do 24 de abril de 2023

Orde do día: Convocatoria e Orde do Día

Mocións do PP:

MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR PARA A APROBACIÓN DA XESTIÓN DIRECTA POLO CONCELLO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

Visualizar:

Web do concello coa información: https://www.monfortedelemos.es/gl/plenos/2023/ordinario-abril-gl