24-05-23 Rotura na rúa Sarria

Quinta rotura nunha semana na zona centro de Monforte