Katherinie Varela no mitin de fin de campaña 28M

Pleno do día 26 de febreiro de 2024

Orde do día:  Convocatoria e Orde do Día

Mocións presentadas polo PP de Monforte:

Moción sobre o estado de edificios en ruína

Visualizar:

Pleno do día 26 de febreiro de 2024

Web do Concello coa información do pleno: https://www.monfortedelemos.es/gl/plenos/2024/ordinario-febreiro