Katherinie Varela no mitin de fin de campaña 28M

Pleno do día 25 de marzo de 2024

Orde do día: Convocatoria e Orde do Día

Mocións presentadas polo PP de Monforte:

Modernización da Casa da Cultura e Mantemento da sede do CRAEGA en Monforte

Visualizar:

Web do Concello coa información do pleno:

https://www.monfortedelemos.es/gl/plenos/2024/ordinario-marzo/gl