Katy Varela en el mitin de cierre de campaña

Pleno de enero de 2023

Orden del día: Convocatoria e Orde do Día

Mociones presentadas por el PP:

    • MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR PARA INSTAR O GOBERNO CENTRAL A EXECUCIÓN DA REDACCIÓN DO PROXECTO DO TRAMO DE 7,7 KM DA A76 CORRESPONDENTE A CIRCUNVALACIÓN DE MONFORTE DE LEMOS. ENLACE DE MONFORTE ESTE-BABELA
    • MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR PARA INSTAR O GOBERNO CENTRAL A REHABILITACIÓN INTEGRAL E PERMANENTE DO FIRME DA N 120 NO TRAMO QUE CORRESPONDE Á PROVINCIA DE LUGO

Visualizar:

Web do concello coa información do pleno: https://www.monfortedelemos.es/gl/plenos/2023/ordinario-xaneiro