PLENOS

Pleno do día 29 de xaneiro de 2024

Pleno do día 29 de xaneiro de 2024

Pleno do día 29 de xaneiro de 2024 Orde do día: Convocatoria e Orde do Día Mocións presentadas polo PP de Monforte: Moción sobre a seguridade viaria nos centros educativos Moción sobre a rúa Santiago Visualizar: https://youtu.be/PmEm-qp0iaQ Pleno de xaneiro de 2024...

read more
Pleno do día 26 de decembro de 2023

Pleno do día 26 de decembro de 2023

Pleno do día 26 de decembro de 2023 Orde do día: Convocatoria y Orden del Día Mocións presentadas polo PP de Monforte: Moción deterioro do mobiliario urbano Visualizar: https://youtu.be/BPUPtMigxQ4 Pleno Ordinario 26 de Decembro 2023 Web do Concello coa información do...

read more
Pleno do día 27 de novembro de 2023

Pleno do día 27 de novembro de 2023

Orde do día: Convocatoria e Orde do Día Mocións presentadas polo PP de Monforte: https://ppdemonforte.com/wp-content/uploads/2023/12/MOCION-PP-CUMPRIMENTO-LEI-07-2023-PROTECCION-DEREITOS-E-BENESTAR-ANIMAL.pdf...

read more
Pleno do día 30 de outubro de 2023

Pleno do día 30 de outubro de 2023

O PP de Monforte defendeu no útimo pleno que se flexibilice o horario de carga e descarga ante as novas necesidades dos autónomos, e que inste ao Goberno Central a que cumpra coa parte que lle corresponde da financiación pola Lei de Dependencia

read more
Pleno do día 25 de setembro de 2023

Pleno do día 25 de setembro de 2023

O PP presentou unha moción para instar ao Concello a que non empregue a web municipal con uso partidista. Tamén solicitou a actualización da Ordenanza de Tráfico e unha campaña informativa sobre as últimas novas desta normativa.

read more
Pleno do día 31 de xullo de 2023

Pleno do día 31 de xullo de 2023

Orde do día: Convocatoria e Orde do Día Moción presentada polo PP de Monforte: https://ppdemonforte.com/wp-content/uploads/2023/08/18_07_2023_15422-MOCION-PP-PARA-MELLORAR-A-TRANSPARENCIA-NO-CONCELLO-DE-MONFORTE-DE-LEMOS.pdf Visualizar:...

read more
Pleno do 27 de marzo de 2023

Pleno do 27 de marzo de 2023

Pleno sobre a Gardería Municipal, no que se expón que o ano pasado houbo unhas axudas da Xunta en concreto puxo 30 millóns de euros para ampliar prazas e crear gardería novas e o concello non a pediu, cosa que fixo Sober e agora Sober ten persoas empadroadas de Monforte. Polo tanto perdeuse a oportunidade de adquirir unha subvención importante, por certo ata que chegou un goberno do Partido Popular no houbo unha gardería municipal.

read more
Pleno de febreiro de 2023

Pleno de febreiro de 2023

Mocións presentadas ao pleno:
MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR PARA INSTAR AO GOBERNO CENTRAL A REPOSICIÓN DAS CONEXIÓNS DE MEDIA DISTANCIA, SEN REPOÑER TRALA PANDEMIA, E QUE AFECTAN A MONFORTE DE LEMOS.
MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR PARA CREACIÓN DUN PLAN DE REHABILITACIÓN DO CAMPO DA FEIRA E O ARRANXO INMEDIATO DO FIRME

read more
Pleno de xaneiro de 2023

Pleno de xaneiro de 2023

Pleno do 30 de xaneiro coas mocións do PP seguintes: MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR PARA INSTAR O GOBERNO CENTRAL A
EXECUCIÓN DA REDACCIÓN DO PROXECTO DO TRAMO DE 7,7 KM DA A76
CORRESPONDENTE A CIRCUNVALACIÓN DE MONFORTE DE LEMOS. ENLACE
DE MONFORTE ESTE-BABELA, e MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR PARA INSTAR O GOBERNO CENTRAL A
REHABILITACIÓN INTEGRAL E PERMANENTE DO FIRME DA N 120 NO TRAMO
QUE CORRESPONDE Á PROVINCIA DE LUGO

read more